Palveluasuminen

Palveluasuminen

Palveluasuminen on suunnattu asiakkaalle, joka tarvitsee päivittäistä kuntoutusta ja tukea, mutta pystyy suoriutumaan riittävästi päivittäisistä toiminnoista ja tarpeen vaatiessa osaa hakea henkilökunnan apua ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus ja toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Asiakasta rohkaistaan osallistumaan päivittäiseen työ- ja päivätoimintaan, ryhmiin tai vaikkapa palveluyhteisön ulkopuolella järjestettäviin kursseihin. Päivätoimintojen tarkoituksena on edistää sosiaalista kanssakäymistä ja kasvattaa asiakkaan itsetuntoa onnistumisen kokemuksilla.

Henkilökunta on palveluasukkaiden tavoitettavissa arkisin klo 7-21, lisäksi puhelinpäivystys ympäri vuorokauden.  Asiakkaan tarpeet kartoitetaan yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman avulla. Suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti. Lääkehoito tapahtuu valvotusti.

Kaikki tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakkaat asuvat samassa rakennuksessa. Hissiä ja invamitoituksia talossa ei ole.

Ajankohtaista

Meistä sanottua