Kotona asuvalle

Kotona asuvalle

Kotona asumista tuetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan mm. harjoittamalla päivittäisiä toimintoja, huolehtimalla lääkehoidosta, käyttämällä kodin ulkopuolisia palveluja sekä auttamalla asiakasta löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan.

Ajankohtaista

Meistä sanottua